Informacja konsumencka

 1. Podmiotem świadczącym usługi pod adresem cstpoland.pl jest:

  OGUMIENIE CST S.C. A.BRELA, I.CHRAPEK
  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 34, 41-800 Zabrze
  NIP 648-26-86-535, REGON 241062477
  Nr. rejestrowy BDO 000050521I
  Zwane dalej „CST Poland”

 2. Dane kontaktowe do obsługi zamówień: 
  1. adres korespondencyjny: OGUMIENIE CST S.C. A.BRELA, I.CHRAPEK, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 34, 41-800 Zabrze 
  2. adres e-mail kontakt@cstpoland.pl
  3. telefon kontaktowy +48 32 273 23 07.

 3. Ceny podane w panelu zakupowym cstpoland.pl cenami netto (bez należnego podatku VAT). Koszt transportu doliczany jest do zamówienia na zasadach podanych w Regulaminie i podawany jest w momencie wyboru formy płatności i dostawy podczas składania zamówienia.
 4. Płatność należności za zamówienie realizowana jest przelewem  na konto wskazane w dokumencie sprzedaży wraz z obowiązujący terminem płatności.
 5. Zamówienia realizowane są poprzez dostawę firmą transportową Spedimex na adres podany przez klienta w zamówieniu. Możliwy jest również odbiór osobisty zamówionego towaru w magazynie firmy OGUMIENIE CST S.C. A.BRELA, I.CHRAPEK w Tarnowskich Górach, ul. Zagórska 159 po uprzednim ustaleniu terminu odbioru z Działem Obsługi Klienta.
 6. Zasady reklamacji:
  1. Reklamacje dotyczące działania serwisu cstpoland.pl powinny być składane przy pomocy poczty elektronicznej e-mail. Zostaną one rozstrzygnięte w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji.
  2. Wszystkie towary dostępne w panelu zakupowym cstpoland.pl są oryginalne i pochodzą z legalnego źródła.
  3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
   - uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,
   - niezgodności towaru z opisem zawartym w zamówieniu,
   - wad fabrycznych.
  4. W przypadku reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych lub braków, powstałych podczas transportu prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego, spisanego w obecności kuriera. Protokół jest niezbędny do złożenia reklamacji uszkodzeń powstałych w transporcie.
  5. W przypadku stwierdzenia podstawy do reklamacji z tytułu wad fabrycznych lub niezgodności towaru z opisem Klient ma prawo do reklamacji towaru z tytułu rękojmi lub gwarancji. Klient zobowiązany jest do złożenia poprawnie wypełnionego Formularza reklamacyjnego (dostępnego w zakładce „Dokumenty do pobrania”),  wraz z dokumentacją zdjęciową wady, drogą e-mailową na adres reklamacje@cstpoland.pl.
  6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania kompletu dokumentów.
  7. Reklamacje dotyczące produktów rozpatrywane są zgodnie z zapisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176).
  8. W przypadku uznania reklamacji za zasadną koszty transportu nowego towaru pokrywa CST Poland. 

 7. Firma OGUMIENIE CST S.C. A.BRELA, I.CHRAPEK w ramach sprzedaży poprzez panel zakupowy cstpoland.pl zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad.
 8. Towary dostępne w ramach sprzedaży poprzez panel zakupowy cstpoland.pl objęte są gwarancją producenta. Warunki gwarancji podane są na stronie internetowej producenta.
 9. Firma OGUMIENIE CST S.C. A.BRELA, I.CHRAPEK deklaruje działanie zgodne z kodeksem dobrych praktyk rozumianym w zakresie art. 2. pkt. 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. u. z 2007r nr 171, poz.1206).
 10. Zakazuje się kopiowania treści oraz innych materiałów dostępnych na stronie cstpoland.pl bez zgody CST Poland.
 11. W sporach dotyczących reklamacji Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, np. zwrócić się do rzecznika praw konsumenta.