Spotřebitelské informace

 1. Poskytovatelem služeb na adrese cstpoland.pl je:

  OGUMIENIE CST S.C. A.BRELA, I.CHRAPEK
  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 34, 41-800 Zabrze
  DIČ 648-26-86-535, REGON 241062477
  Č. zápisu do rejstříku BDO 000050521I
  Dále jen „CST Poland”

 2. Kontaktní údaje pro realizaci objednávek:
  1. doručovací adresa: OGUMIENIE CST S.C. A.BRELA, I.CHRAPEK, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 34, 41-800 Zabrze
  2. e-mailová adresa kontakt@cstpoland.pl
  3. telefonní číslo +48 32 273 23 07.

 3. K cenám uvedeným v nákupním panelu cstpoland.pl není připočtena sazba DPH. Cena dopravy se připočítá k objednávce za podmínek ustanoveným Řádem a je uváděna v okamžiku volby formy platby a dodávky při podávání objednávky.
 4. Platba za objednávku se provádí bankovním převodem na účet uvedený v prodejním dokladu s termínem splatnosti.
 5. Objednané zboží je dodáváno prostřednictvím kurýrské společnosti Spedimex, na doručovací adresu uvedenou Zákazníkem v objednávce. Zboží rovněž lze převzít osobně ve skladu společnosti OGUMIENIE CST S.C. A.BRELA, I.CHRAPEK v Tarnovských Horách, ul. Zagórska 159, po předchozím dohodnutí termínu převzetí se Zákaznickým oddělením.
 6. Reklamační pravidla:
  1. Reklamace týkající se práce stránek cstpoland.pl by měly být podávány prostřednictvím e-mailu. Tyto reklamace budou vyřešeny do 14 dní od data podání.
  2. Všechny výrobky dostupné v nákupním panelu cstpoland.pl jsou originální a pocházejí z legálního zdroje.
  3. Zákazník je oprávněn uplatnit reklamaci v případě, že zjistí:
   - mechanické poškození dodaného zboží vzniklé při dopravě,
   - neshodu dodaného zboží s popisem uvedeným v objednávce,
   - výrobní vady dodaného zboží.
  4. V případě, že se reklamace týká mechanického poškození nebo vad vzniklých při dopravě, prosíme o sepsání reklamačního protokolu za přítomnosti kurýra. Tento protokol je nezbytný pro reklamování poškození vzniklého při dopravě.
  5. V případě, že bude zjištěna výrobní vada nebo neshoda zboží s popisem, je Zákazník oprávněn reklamovat zboží z titulu záruky. Zákazník je povinen odeslat správně vyplněný Reklamační formulář (dostupný v položce „Dokumenty ke stažení“), včetně fotografické dokumentace vady, e-mailem na adresu reklamacje@cstpoland.pl.
  6. Reklamace budou vyřešeny do 14 kalendářních dnů ode dne doručení kompletních dokumentů.
  7. Reklamace týkající se výrobků budou řešeny dle ustanovení Zákona o zvláštních podmínkách spotřebitelského prodeje a o změně Občanského zákoníku (Sb. 2002 č. 141 pol. 1176).
  8. V případě, že bude reklamace uznána, nese náklady na dopravu nového zboží CST Poland.

 7. Společnost OGUMIENIE CST S.C. A.BRELA, I.CHRAPEK se zavazuje v rámci prodeje prostřednictvím nákupního panelu cstpoland.pl dodávat zboží bez vad.
 8. Na zboží dostupné v rámci prodeje prostřednictvím nákupního panelu cstpoland.pl se vztahuje záruka výrobce. Záruční podmínky jsou uvedeny na internetových stránkách výrobce.
 9. Společnost OGUMIENIE CST S.C. A.BRELA, I.CHRAPEK prohlašuje, že postupuje v souladu s dobrými mravy ve smyslu čl. 2 odst. 5 zákona o boji proti nekalým obchodním praktikám (Sb. 2007 č. 171, pol. 1206).
 10. Kopírování informací a jiných materiálů dostupných na stránkách cstpoland.pl bez souhlasu CST Poland je zakázáno.
 11. V případě sporů ohledně reklamace je Zákazník oprávněn využít mimosoudní způsoby řešení reklamací, např. obrátit se na obhájce práv spotřebitelů.